Novinky

Novinky2023-01-30T21:18:25+01:00

Probíhá Hurá do školy

Již podruhé ve středu odpoledne proběhlo Hurá do školy. Jedná se o projekt pro předškoláky navštěvující naši mateřskou školu, ale i pro předškoláky, kteří se k nám chystají k zápisu. Projekt, který spočívá v tom, že předškoláci navštěvují základní školu, kde se jim celou vyučovací hodinu věnují kvalifikované učitelky a připravují je tak na nadcházející zápis do 1. ročníku. Snažíme se o aklimatizace děti na prostředí, aby pro ně [...]

23 března, 2023|Mateřská škola, Základní škola|

Ponožkový den

Ponožková výzva se každoročně koná 21. března a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu. Do výzvy jsme se s dětmi z mateřské školy zapojily a v tento den, na znamení oslavy lidské jedinečnosti, oblékly dvě různé ponožky. Cílem výzvy je šířit povědomí o lidech s Downovým syndromem. Jejich přijetí společností, šance na běžné vzdělání nebo pracovní příležitosti ještě stále nejsou samozřejmostí. Právě díky informovanosti a pozitivnímu příkladu z [...]

22 března, 2023|Mateřská škola|

Vynášení Morany

Včera se po velké přestávce vydaly děti z mateřské školy a všichni žáci základní školy vynést Morany, symbol zimy. Jednu vyrobily děti ze školky, která měla i dobroty pro rybičky, druhou pak děti ze školní družiny. Nejprve jsme se zastavili u obecního úřadu u paní starostky, kde děti zarecitovaly básničky Zimo zimo táhni pryč a Přišlo jaro do vsi a zazpívaly písničky Vrby se nám zelenají a Vynášení smrtky. [...]

22 března, 2023|Mateřská škola, Základní škola|

Hlasujte pro náš obrázek

Žáci naší školy se účastní soutěže o "Nejhezčí obrázek na téma autobusu“, kterou pořádá společnost Acrisline, autobusová doprava, s kterou pojedeme už na letošní školu v přírodě. Vítězem se stane obrázek , který získá nejvíce označení „To se mi líbí“. Vítěz obdrží od společnosti Acrislines voucher na dopravu v hodnotě 5.000 Kč a navíc porota složená z vedení společnosti si vybere ten svůj obrázek a jeho tvůrce obdrží prémiový voucher [...]

9 března, 2023|Základní škola|

Bruslení pro žáky ZŠ

Vážení rodiče, v rámci hodin tělesné výchovy proběhnou v březnu 3 lekce bruslení a to vždy ve středu 15. 3., 22. 3. a 29. 3. 2023 na zimním stadionu v Berouně. Lekce začíná v 8:30 hod. Sraz bude vždy v 7:10 na vlakovém nádraží v Zadní Třebani (odjezd směr Beroun vlakem v 7:28 hod.). S sebou: brusle (na berounském stadionu nelze brusle zapůjčit, je tedy nutné dětem brusle koupit/zapůjčit po vlastní ose) helmu (lyžařská nebo [...]

20 února, 2023|Základní škola|

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun vyhlašuje, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024. Zápis se uskuteční 18. dubna 2023 od 13:30 do 17:00 hod. Bližší informace budou na informačním letáku umístěném na webových stránkách školy, na [...]

19 února, 2023|Základní škola|

Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ

Srdečně zveme rodiče, ať už našich stávajících dětí nebo dětí, které by rády navštěvovaly naši školku/školu, na den otevřených dveří. Budete si moci prohlédnout naše učebny, účastnit se vyučování, zažít, jakými způsoby se učíme, jaké metody využíváme a jaké používáme pomůcky. Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 2. 3. 2023 od 7:55 do 11:40 hod. Jelikož bude v tento den probíhat standardní výuka, moc vás prosíme o co největší součinnost, [...]

14 února, 2023|Mateřská škola, Základní škola|

Masopustní karneval v MŠ

Dnes dopoledne proběhl v mateřince, která je vesele a masopustně vyzdobena, masopustní karneval. Díky rodičovské spolupráci se sešla velká spousta různorodých masek a naše školka se proměnila v říši pohádek. Děti soutěžily, zpívaly, tančily a hrály hry. Moc jsme si s dětmi toto barevné dopoledne užily.

9 února, 2023|Mateřská škola|

Na dno pradávných moří

V úterý jsme se s žáky 4. a 5. ročníku vypravili do berounského Muzea Českého krasu na edukačně-tvořivý program Na dno pradávných moří. Přednáška nás zavedla do doby trilobitů, zhlédli jsme geologicko-paleontologickou expozici Barrandien a naším prvním úkolem bylo trilobita namalovat. Následně jsme si na opravdické trilobity mohli sáhnout a pomocí formiček si je vymodelovat ze samotvrdnoucí hmoty. Zjistili jsme, jak vznikají a zanikají moře, co se děje na mořském [...]

8 února, 2023|Základní škola|

Vysvědčení

V úterý měli všichni žáci naší školy ke konci vyučování třídnickou hodinu. Společně jsme hodnotili uplynulé pololetí, povídali si, co se nám líbí, co bychom rádi zlepšili a seznámili se s tím, co náš čeká v pololetí druhém. V závěru přišel samotný akt předávání výpisu z vysvědčení, což byla speciálně pro prvňáčky velmi slavnostní akce. Ještě zítra se uvidíme ve škole a v pátek si užijte pololetní prázdniny.

1 února, 2023|Základní škola|

Mobilní planetárium

Minulý týden k nám do školy přijelo mobilní planetárium. Jedná se o takový velký stan, který organizátoři nafoukli v herně MŠ. Uvnitř je speciální promítací plátno, na němž děti zhlédly vzdělávací filmy. Děti z mateřinky se díky příběhu krtka Platóna seznámili s astronomií – proč je na Zemi den a noc, proč Měsíc mění na nebi svůj tvar anebo proč ve městě nemůžeme pozorovat hvězdy. Pro žáky ZŠ bylo [...]

30 ledna, 2023|Mateřská škola, Základní škola|

Tříkrálová sbírka

My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám.… Tři králové se vydají Zadní Třebaní 8.1. od 14 hodin. Děkujeme předem za štědré dary. Výtěžek umožňuje Farní charitě Řevnice podporovat rodiny v našem regionu, které potkalo nějaké neštěstí nebo se dostali do tíživé životní situace. P.S. Nebudete doma a chcete přeci jen přispět? Od 9.1. do středy 11.1. bude zapečetěná kasička k dispozici na Obecním úřadě Zadní Třebaň. [...]

6 ledna, 2023|Uncategorized|

Vánoční nadílka v MŠ

Ve čtvrtek 22. prosince si užili vánoční besídku i školkáčci. Povídali si o tradicích, pochutnali si na výborné domácí vánočce ze školní kuchyně, ochutnávali donesené vánoční cukroví, rozkrajovali jablíčka, házeli pantoflem nebo posílali lodičky z skořápek ořechů. Před obědem objevili pod stromečkem i dárky od Ježíška v podobě nových hraček.

22 prosince, 2022|Mateřská škola|

Vánoční besídka

„Každý rok jsme si s dětmi obvykle rozhodly, na co si budeme v průběhu roku šetřit a na co použijeme výtěžek z dobrovolných vstupných. Letos jsme se s kolegyněmi rozhodly, že tento výtěžek použijeme na jiný účel. Mnoho rodin znatelně pociťuje zdražování v podstatě všeho a následky této situace mohou dopadat už i na děti (ať už je to nemožnost zúčastnit se akcí či kroužků pořádaných školou, nebo např. [...]

22 prosince, 2022|Mateřská škola|

Mikulášská návštěva

Včera bylo v budově školy pekelně rušno, naše děti z mateřinky navštívila trojice čerta, anděla a Mikuláše. Všechny děti sborem zazpívaly krásnou píseň, někteří se dokonce odvážili zazpívat i sólo. Všichni si pak vyslechli od Mikuláše z Knihy hříchů svoje prohřešky a všichni čertovi slíbili, že se je budou snažit odstranit :-) Děti byly pak odměněny sladkostmi. Velké překvapení ale stálo přímo za oknem, kde se objevil vánoční stromeček! [...]

6 prosince, 2022|Mateřská škola, Základní škola|

Keramika školkáčů

Od začátku listopadu jezdili děti z naší MŠ na keramickou dílnu v Litni. Kvůli velkému zájmu byly děti rozděleny do dvou skupinek, které se po týdnu střídají. Pod vedením paní Jany Krtkové se učily pracovat s hlínou, která je tvárná, plastická a velmi dobře se zpracovává. Keramika obecné rozvíjí jemnou motoriku a fantazii a opravdu můžeme potvrdit, že každý výrobek je originál. Rodiče, těšte se tak na jedinečné vánoční [...]

1 prosince, 2022|Mateřská škola|

Beseda s paní Šmardovou Koulovou

Včera nás všechny poctila svou návštěvou paní farářka Šmardová Koulová z církve Československé husitské. Beseda byla rozdělena na dvě části - v té první si paní farářka povídala s dětmi z mateřské školy a prvňáčky, následně pak s žáky ZŠ. Hlavním tématem bylo téma náboženství - jeho vznik, podstata, význam, vznik Církve Československo husitské. Samozřejmě jsme se během povídání přenesli také do času vánočního a povídali si o adventu [...]

1 prosince, 2022|Mateřská škola, Základní škola|

Výsledky voleb do ŠR

Přípravu a organizační zajištění voleb provedla ředitelka školy Mgr. Tereza Macourková dle volebního řádu Školské rady Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň. Seznam kandidátů: Pavel Beránek Mgr. Barbora Macháčková Mgr. Markéta Mlynářová Volby proběhly v pondělí 28. 11. 2022. Oprávněných voličů bylo 47. Voleb se zúčastnilo 17 voličů. Odevzdáno bylo 17 lístků. Všechny lístky byly platné. Výsledky voleb: 1. Mgr. Markéta Mlynářová - 12 hlasů 2. Pavel Beránek - [...]

30 listopadu, 2022|Základní škola|

Pedagogické muzeum

Minulý týden se žáci 3. – 5. ročníku vydali do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, kde je instalovaná výstava Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel. Pomocí dobových školních obrazů, učebnic, školních pomůcek, ale i skutečných archeologických nálezů mapuje výstava vývoj učební látky v celé její šíři. A to od dob, kdy byla historie Země i člověka spojována s dogmaty vyučovanými [...]

30 listopadu, 2022|Základní škola|

Co nás čeká do konce týdne

Ve čtvrtek 24. 11. jedou žáci 3. - 5. ročníku do Prahy do Pedagogického muzea. Sraz je v 7:45 hod. na nádraží v Zadní Třebani, návrat kolem 13:00 hod. na oběd. S sebou: 50,- Kč na vstup do muzea svačinu, pití lístek na vlak a pražskou městskou dopravu – ideálně 2x 30,- Kč, který platí na obojí (koupíte na nádraží v automatu – označíme před odjezdem na nádraží).   V pátek 25. [...]

22 listopadu, 2022|Základní škola|

Konání voleb do Školské rady

Kandidáti do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků „Do základní školy v Zadní Třebani chodí mé dvě dcery, které navštěvují 3. a 4. ročník.“ Beránek - medailonek „Od roku 2018 asistuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a nejen těm, v soukromé základní škole. Po střední zdravotnické škole jsem vystudovala speciální pedagogiku, obor Andragogika. Prošla jsem zdravotnictvím, menší firmou, korporátním prostředím mezinárodních farmaceutických firem. [...]

18 listopadu, 2022|Základní škola|

Testování ČŠI

Naše škola se zapojila do šetření České školní inspekce (ČŠI), jehož součástí je celostátní testování tělesné zdatnosti žáků. Tělesná zdatnost žáků je měřena prostřednictvím sady motorických testů podle metodiky, kterou pro MŠMT zpracovalo Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ve spolupráci s Fakultami tělesné výchovy a sportu. Zároveň bylo nutné vybrat vhodné testy, jejichž prostřednictvím bude testování zdatnosti provedeno. Testová baterie zahrnuje čtyři motorické testy, které zohledňují věková specifika žáků. V našem případě jde [...]

2 listopadu, 2022|Základní škola|

Beseda s M. Fišarovou

Beseda s autorským čtením spisovatelky Michaely Fišarové a herce Miroslava Reila pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku proběhla 17. října v rámci Šablon. Paní Fišarová představila dětem svou knížku A-Ž půjdeš do školy: Pro holky co se neztratí a A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky co se neztratí, která je psaná zvlášť pro kluky a holky. Autorka dále dětem vyprávěla o tom, jak knížka vzniká [...]

1 listopadu, 2022|Základní škola|

Focení prvňáčků

Dne 16. 9. 2022 proběhne každoročním focení prvňáčků do MF DNES. Při zahájení školního roku obdržíte lístečky se souhlasem s fotografováním a se zveřejněním v MF DNES (focení není povinné). V případě zájmu rodiče obdrží sestavu fotografií + tablo žáků prvního ročníku (cena bude upřesněna – v loňském roce cena činila 270,- Kč). Pokud udělíte souhlas se zveřejněním fotografie Vašeho dítěte a nebudete si chtít fotografie odkoupit, sadu fotografií můžete vrátit – není nutné je [...]

9 září, 2022|Družina, Základní škola|

Adaptační kurz 2022

Milí rodiče, již sedíme v rychlíku směr Beroun a zatím vše jede podle plánu.3. denJsme sbaleni, vše je v pořádku. Dopoledne trávíme na zahradě a hřišti a užíváme si poslední společné chvíle.2. denCelou noc se nám všem spinkalo krásně, téměř všichni spali až do budíčku. Po něm následovala hygiena, všechny dlouhovlásky navštívily kadeřnický salon, ve kterém se pletly copánky, copy a culíky. Snídaně a hurá do [...]

9 září, 2022|Základní škola|

Zahájení školního roku

Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7:55 hod. Všichni žáci se shromáždí na školní zahradě, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Po zahájení vstupují do budovy žáci 2. až 5. ročníku se svými třídními učitelkami. Poté do budovy vstupují žáci 1. ročníku spolu se svými rodiči. Žáci 2. až 5. ročníku mají první školní den (1. 9. 2022) do 8:40 hod, poté odcházejí sami domů. S žáky 1. ročníku proběhne slavnostní [...]

1 září, 2022|Základní škola|

Volná pracovní pozice: vychovatel/ka do ŠD

Základní škola a mateřská škola Zadní Třebaň, 267 29 Zadní Třebaň, Školní 219 hledá KVALIFIKOVANÉHO VYCHOVATELE/KU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY zkrácený úvazek 12 hodin týdně přímé pedagogické činnosti (cca od 12:00 do 16:00 hod.) práce v malém příjemném kolektivu málotřídní školy nástup ihned Pro bližší informace kontaktujte ředitelku školy Mgr. Terezu Macourkovou, tel: 602 654 937, email: macourkova@skola-zadnitreban.cz

16 března, 2016|Družina, Základní škola|
Přejít nahoru