Vážení rodiče a přátelé naší školy, rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří jste nás ve školním roce 2023/2024 jakkoliv podpořili.

Děkujeme:

 • paní Homoláčové za velikonoční dobroty pro děti a paní učitelky z mateřské školy
 • paní Zachařové a panu Holíkovi za finanční dar na nákup vánočních dárků pro děti z MŠ a pomůcky pro děti z MŠ
 • paní Berkové za finanční dar v hodnotě 9 999,- Kč k uhrazení nákladů spojených s pořádáním školního plesu

Vážení rodiče a přátelé naší školy, rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří jste nás ve školním roce 2022/2023 jakkoliv podpořili.

Děkujeme:

 • paní Průchové za skartovačku
 • paní Homoláčové za omalovánky pro děti z MŠ
 • paní Fílové za sladkosti pro děti z MŠ
 • paní Zachařové a panu Holíkovi za finanční dar na nákup vánočních dárků pro děti z MŠ
 • paní Zachařové za vánoční dárky pro děti z MŠ

Vážení rodiče a přátelé naší školy, rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří jste nás ve školním roce 2021/2022 jakkoliv podpořili.

Děkujeme:

 • hercům Amatérského divadla v Sazené, kteří věnovali naší škole celý výtěžek ze vstupného
 • rodině Plevových za finanční dar
 • rodině Baarových za finanční dar
 • paní Průchové za výtvarný materiál a CD s pohádkami a písničkami pro děti MŠ
 • paní Madejové za cukrovinky
 • rodině Pavlových za darování výtvarných potřeb
 • panu Marku Pantlíkovi za darování výtvarných potřeb
 • paní Tereze Lázničkové, rodině Paštěkových a rodině Soukupových za výtvarné potřeby pro děti MŠ
 • paní Karolíně Soukupové za vitamíny pro zaměstnance a knihu pro děti
 • rodině Soukupových, Králových, Conkových a Paštěkových za melounové svačinky pro děti MŠ
 • rodině Pavlových za jednorázové roušky pro děti zapomnětlivce