Mateřská škola Zadní Třebaň je součástí Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun, jejímž zřizovatelem je obec Zadní Třebaň. Mateřská škola je jednotřídní, heterogenní, s kapacitou 28 žáků, s celodenním provozem od 06:30 hod. do 16:30 hod.

Mateřská škola sídlí v přízemí budovy Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun. V přízemí budovy se nachází třída, která slouží jako herna a zároveň i jako ložnice, dále jídelna, sociální zařízení pro děti i zaměstnance, šatna pro děti i zaměstnance, kancelář mateřské školy, sklad lůžkovin a sklad úklidových prostředků. Na budovu navazuje přízemní přístavba, ve které se nachází školní jídelna, kuchyň a její zázemí, včetně kanceláře vedoucí školní kuchyně.

Stravování a pitný režim tedy zajišťuje vlastní kuchyně s jídelnou.

Součástí budovy je rozlehlá zahrada s hřištěm, která je využívána pro rozmanité pohybové aktivity, ale i školní akce. Pro pobyt venku je využíváno i dětské obecní hřiště. Prioritou naší mateřské školy je spojení s přírodou, kterou využíváme především pro posílení psychického a fyzického rozvoje dětí.