Volby proběhly v pondělí 28. 11. 2022. Oprávněných voličů bylo 47. Voleb se zúčastnilo 17 voličů. Odevzdáno bylo 17 lístků. Všechny lístky byly platné.

Výsledky voleb:
1. Mgr. Markéta Mlynářová – 12 hlasů
2. Pavel Beránek – 3 hlasy
3. Mgr. Barbora Macháčková – 2 hlasy

Do Školské rady za nezletilé žáky byla zvolena Mgr. Markéta Mlynářová.

Výsledky ověřila Kateřina Matějčková, jako zapisovatelka.

Zápis o provedení a výsledcích voleb do Školské rady (42 kB, .pdf)

Zápisy ze školské rady

Zápis ze ŠR ze dne 14. 12. 2022 (.pdf, 45 kB)

V pátek 4.12. 2020 proběhly doplňující volby do Školské rady z řad pedagogických zástupců. Po sečtení hlasů se zvolenou zástupkyní pedagogů ve školské radě stala Mgr. Dominika Šusterová, která získala 100% hlasů. Aktuální složení školské rady pro školní rok 2020-2021 je:

Mgr. Dominika Šusterová (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Jiří Petříš (za zřizovatele)
Lydie Slavkovová (za zákonné zástupce)

Zápisy ze školské rady

Zápis 11/21

Zápis 4/ 21

Zápis 3 / 20

Zápis 9 / 19

Zápis 11 / 18

Zápis 12 / 17

Zápis 6 / 17

Dokumenty ŠR (zřizovací listina, jednací a volební řád):

Zřizovací listina

Jednací řád

Volební řád