Aktuální složení školské rady

1. Mgr. Markéta Mlynářová (předsedkyně)
2. Mgr. Dominika Šusterová
3. Blanka Hovorková

Volby proběhly v pondělí 28. 11. 2022. Oprávněných voličů bylo 47. Voleb se zúčastnilo 17 voličů. Odevzdáno bylo 17 lístků. Všechny lístky byly platné.

Výsledky voleb:
1. Mgr. Markéta Mlynářová – 12 hlasů
2. Pavel Beránek – 3 hlasy
3. Mgr. Barbora Macháčková – 2 hlasy

Do Školské rady za nezletilé žáky byla zvolena Mgr. Markéta Mlynářová.

Výsledky ověřila Kateřina Matějčková, jako zapisovatelka.

Zápis o provedení a výsledcích voleb do Školské rady (42 kB, .pdf)