Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky

Vedoucí učitelka MŠ

Vedoucí školní jídelny

Základní škola +420 702 001 832
Mateřská škola +420 727 802 814
Školní družina +420 727 802 806
Školní jídelna +420 773 908 512

Bankovní spojení:

Číslo účtu školy: 51-4867500217/0100

  • placení záloh na pracovní pomůcky, sešity – variabilní symbol žáka, který začíná číslem 7 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte
  • družina – variabilní symbol žáka, který začíná číslem 4 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte
  • škola v přírodě – variabilní symbol žáka, který začíná číslem 9 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte
  • bruslení – variabilní symbol žáka, který začíná číslem 6 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte
  • plavání MŠ – variabilní symbol žáka, který začíná číslem 8 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte
  • plavání ZŠ – variabilní symbol žáka, který začíná číslem 5 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte
  • kulturní akce MŠ – variabilní symbol žáka, který začíná číslem 11 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte

Číslo účtu školní jídelny: 115-3161660257/0100 – při placení musí být uveden variabilní symbol žáka, který začíná číslem 3 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.
Na Roudné 443/18
301 00 Plzeň

DS: 33bycca