Stravné

Základní škola

Stravné je možno hradit:

  • v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí
  • bankovním převodem na účet školy – č. ú.: 115-3161660257/0100 (vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce).

Stravné se hradí zálohově:

  • pro žáky ZŠ činí 44,- Kč (přesnídávka 14,- Kč, oběd 30,- Kč)
  • obědy – 600 Kč
  • svačiny + obědy – 800 Kč

Přihláška ke stravování ZŠ 2023-2024 (.pdf)

Mateřská škola

Stravné je možno hradit:

  • v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí
  • bankovním převodem na účet školy – č. ú.: 115-3161660257/0100 (vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce).

Stravné se hradí zálohově:

  • děti z mateřské školy za stravu a nápoje na celý den zaplatí 48,- Kč (přesnídávka 13,- Kč, oběd 26,- Kč, => oběd odpolední svačina 9,- Kč)
  • stravné celý den – 850 Kč
  • stravné bez odpolední svačiny – 700 Kč

Pozor: Variabilní symboly pro platbu stravného začínají číslici 3. Má-li tedy Vaše dítě např. přidělený kód 27, VS pro platbu stravného bude 327.