Nástup do mateřské školy:

Veškeré potřebné dokumenty týkající se nástupu dítěte do mateřské školy obdržíte osobně v den nástupu dítěte do mateřské školy.

Řády mateřské školy:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání:

ŠVP pro předškolní vzdělávání je k nahlédnutí v budově školy.

Informace: