Projekty2023-08-29T13:11:56+01:00

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. (MAP IV.)

Projekt MAP IV. si klade za hlavní cíl prohlubování spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání při plánování a realizaci intervencí vedoucích k řešení místně specifických problémů a potřeb a ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v území SO ORP Beroun. Kooperace všech aktérů vzdělávání v území ORP je prostřednictvím MAP systematicky budována a rozvíjena [...]

„Na jedné lodi – Zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Zadní Třebaň III.“

Projekt "Na jedné lodi - Zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Zadní Třebaň III." byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a dále zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002457

Nadace Tipsport

Jedním z hlavních cílů Nadace Tipsport je zkvalitňování života obyvatel Berounska, odkud nadace pochází. Nadace tak navazuje na dlouhou tradici podpory společnosti Tipsport, která se v Berouně mimo jiné zasloužila například o vybudováni aquaparku Tipsport Laguna a sportovního centra Eden. O letošních letních prázdninách podala naše škola žádost o dotaci v projektu Dobrý soused: Komunitní život na Berounsku 2023. [...]

Veselé zoubky

Každoročně se naše škola zapojuje do projektu Veselé zoubky, který vyhlašuje Společnost DM drogerie markt s.r.o. Jedná se  o komplexní preventivní výukový program zubního zdraví. Na preventivní program Veselé zoubky se mohou těšit všichni prvňáčci během jara. Ač se to nezdá, zubní kaz zůstává i ve třetím tisíciletí nejrozšířenějším infekčním onemocněním. dm preventivní program „Veselé zoubky“ je zaměřen na [...]

Ovoce a zelenina do škol v ČR

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních [...]

Přejít nahoru