Základní škola Zadní Třebaň je součástí „Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun“, zřízené obcí Zadní Třebaň. Školu navštěvují především žáci ze Zadní Třebaně, ale i žáci z jiných obcí.

  • Základní škola – kapacita: 50 žáků (3 třídy, 1. – 5. ročník 1. stupně)
  • Školní družina – kapacita: 25 účastníků (2 oddělení)
  • Školní jídelna – kapacita: 100 jídel (děti z MŠ, žáci ze ZŠ , zaměstnanci školy)

Školy, které mají málo tříd. Konkrétně ta naše má třídy tři a v nich pět ročníků (kapacita naší ZŠ je 50 žáků).

Úzce spolupracujeme s Domečkem Hořovice (vedení kroužků, Andělská a Čertovská cesta, ekologický program, divadelní festival ap.). Do školy zveme každoročně různé odborníky – na dopravní výchovu (p. Kvasnička z berounské autoškoly), na první pomoc a zdravovědu (p. Stronček ze z. s. Helpík) a další. Velmi se nám osvědčila spolupráce se řevnickými myslivci, kteří nám předávají spoustu znalostí o přírodě. Preventivní program „Veselé zoubky“ je určen našim nejmladším školáčkům (spolupráce s DM drogerií). Každoročně se rovněž zúčastňujeme matematických soutěží (Matematický klokan, Pythagoriáda, MO).

Naše škola v odpoledních hodinách propůjčuje své prostory učitelům k soukromé výuce hudby (klavír, kytara, zpěv, sbor).

Do školy opakovaně zveme básníky, divadelníky, mobilní planetárium, různé odborníky i rodiče, kteří mají dětem co předat. Navštěvujeme divadla, výstavy, koncerty v Rudolfinu, jezdíme na školu v přírodě i na jednodenní výlety. Součástí výuky tělesné výchovy je kurz bruslení a plavání.

Svým programem oživujeme řadu obecních slavností a událostí. Dobrá spolupráce se vstřícným zřizovatelem je pro nás prioritou. Kromě obecních slavností pořádáme i svoje vlastní: slavnostní zahájení školního roku, svatomartinský průvod, Vánoční besídku, školní masopustní ples, loučení se zimou (vynášení Morany) a Zahradní slavnost (v závěru školního roku).

K pohybovým aktivitám využíváme školní zahradu a přilehlé obecní hřiště. Tělesnou výchovu vyučujeme na fotbalovém hřišti a v obecním Společenském domě, kde je sál s nezbytným tělocvičným vybavením.

Mateřská škola vznikla v obci Zadní Třebaň dne 1. 9. 1951 v soukromé vile č.p. 192. V roce 1972 byla zahájena stavba nové mateřské školy na stávajícím pozemku. Po dokončení hrubé stavby v roce 1973 pokračovaly práce v rámci „akce Z“, kdy obyvatelé Zadní Třebaně uzavřeli závazek k odpracování 500 hodin.

„SRPŠ při MŠ uzavřelo závazky v celkovém počtu 500 hodin, které budou odpracovány při úklidu nově postavené mateřské školy.“

„Školní rok 1973/1974 – Hrubá stavba nové mateřské školy byla skončena do konce kalendářního roku 1973. Do konce školní roku bylo na stavbě pokračováno svépomocí v rámci akce Z o sobotách a nedělích. Práce postupovaly dost pomalu.“

„Školní rok 1974/1975 – V průběhu celého uplynulého školního roku se pokračovalo na stavbě nové mateřské školy. Bylo uděláno hodně práce, avšak pro nedostatek různého materiálu, jako jsou např. obklady a dlaždice, nebude možno zahájit příští školní rok v novém objektu.“

„Dne 16. 10. 1976 byla slavnostně otevřena nová mateřská škola pro 60 dětí“ (Školní kronika Mateřská škola Zadní Třebaň 1951-2000).

Velká školní slavnost se odehrála dne 3. 9. 1990 při zahájení nového školního roku, kdy se prvně v Zadní Třebani otevírala jednotřídka základní školy. Do této třídy bylo přihlášeno 7 žáků.

V průběhu následujících let byl k budově školy přistaven hospodářský pavilon, ve kterém se nachází školní jídelna, školní kuchyně a její zázemí.

MAP Beroun