Naše škola se zapojila do šetření České školní inspekce (ČŠI), jehož součástí je celostátní testování tělesné zdatnosti žáků. Tělesná zdatnost žáků je měřena prostřednictvím sady motorických testů podle metodiky, kterou pro MŠMT zpracovalo Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ve spolupráci s Fakultami tělesné výchovy a sportu. Zároveň bylo nutné vybrat vhodné testy, jejichž prostřednictvím bude testování zdatnosti provedeno. Testová baterie zahrnuje čtyři motorické testy, které zohledňují věková specifika žáků. V našem případě jde konkrétně o vytrvalostní člunkový běh, běh 4×10 metrů, skok daleký z místa a leh-sed. Běhy již má většina žáků úspěšně za sebou, skok a leh-sedy nás čekají.