Pracovní činnosti 2. a 3. ročníku jsme strávili včera v areálu školní zahrady. Zde můžete posoudit, jak se žákům povedlo tvoření z přírodnin.