Ve středu dopoledne se žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili interaktivního edukativního programu s názvem Budu tady doma?! Jak se cítí ten, kdo se od většiny něčím odlišuje? Jak ho ovlivňují traumata, která si s sebou do nového prostředí případně přináší ze svého domova. Jakou zátěž pro něj představuje to, že je mimo své bezpečné prostředí, na které je zvyklý. Co pro něj znamená to, že jeho rodina anebo třeba jen jeho maminka a sourozenci musí žít v provizorních podmínkách a nemohou mu zabezpečit bezpečné prostředí, na které byl zvyklý z domova. Jaké to je poslouchat nebo číst tragické zprávy o tom, co se děje v jeho zemi?

A také naopak, jaké to je mít najednou jednoho nebo více nových spolužáků, kteří mluví jiným jazykem, chovají se často odlišně, než na co jsme zvyklí a bývají v řadě případů buď velmi uzavření nebo naopak agresivní? Jak takovým dětem pomoci při jejich začlenění do kolektivu a jak se snažit omezit stresující situace, které mohou tento proces provázet?

Cílem představení je pomoci českým dětem lépe pochopit situaci nových ukrajinských spolužáků, pomoci jim mluvit o jejich potřebách a pocitech a ukázat pedagogům názorným způsobem možnosti prožitkových vzdělávacích technik pro řešení obtížných situací s jejich žáky.