V úterý se u nás ve škola konala beseda s nprap. Simonou Vacherlohnovou, preventistkou PČR ÚO Beroun. Žáci byli rozděleni podle ročníků do dvou skupin. Beseda byla zaměřená na zásady osobní bezpečnosti jak při účasti v dopravním provozu (jízda na kole, koloběžce), tak při kontaktu s cizí osobou. Byly nastíněny i různé rizikové situace a děti si vyzkoušely, jak se správně zachovat. Dozvěděli jsme se o činnosti policie i ostatních složek Integrovaného záchranného systému a zopakovali si čísla tísňových linek. Se staršími žáky byly probrány aktuální problémy jako je kyberšikana a nikotinové sáčky. Beseda byla velice poučná a přínosná a velmi za ni děkujeme.