Včera jsme s žáky všech ročníků absolvovali poslední hodinu bruslení v rámci povinného kurzu. Všichni si hodinu na ledě užili a na všech byly vidět obrovské pokroky. I paní lektorka děti moc chválila za jejich snahu, píli a obratnost. S náplní kurzu a všemi instruktory jsme maximálně spokojeni a těšíme se za rok znovu.