My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám.…

Tři králové se vydají Zadní Třebaní 8.1. od 14 hodin.
Děkujeme předem za štědré dary. Výtěžek umožňuje Farní charitě Řevnice podporovat rodiny v našem regionu, které potkalo nějaké neštěstí nebo se dostali do tíživé životní situace.

P.S. Nebudete doma a chcete přeci jen přispět? Od 9.1. do středy 11.1. bude zapečetěná kasička k dispozici na Obecním úřadě Zadní Třebaň.

Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 15. ledna 2023

Na co se použijí peníze z kasiček Tříkrálové sbírky 2023?

  • Farní charita Řevnice přispěje lidem, a zvláště rodinám s dětmi, v našem regionu, které potkalo nějaké neštěstí (nemoc, rozvrat manželství, ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině apod.).
  • Charita ČR použije část výtěžku na pomoc lidem v nouzi v různých koutech ČR a v zahraničí.

Jestliže potřebujete charitní pomoc, nebo znáte ve svém okolí někoho, komu je potřeba pomoci, obracejte se na tyto kontakty: tel.: 739 615 846, e-mail: eva.vaculikova@gmail.com

Farní charita Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20 číslo účtu: 229694645/0300,