V minulém měsíci proběhl v Základní škole Zadní Třebaň tradiční projekt Hurá do školy, kdy se v průběhu tří týdnů 3x sešli předškoláci s paní učitelkami, které se jim věnovali celou vyučovací hodinu. Děti se seznámily se školním prostředím, vybarvovaly, poznávaly geometrické tvary, vyprávěly a recitovaly nebo i zpívaly. Celkem se tohoto projektu zúčastnilo 14 dětí. Projekt byl završen zápisem do 1. ročníku základního vzdělávání, který proběhl 18. dubna. Celkem se k němu dostavilo 17 žáků, z toho 6 žáků mimo spádovou oblast, nikdo nežádal o odklad povinné školní docházky. K základnímu vzdělávání bude přijato 17 budoucích prvňáčků, kteří se, pevně doufáme a věřím, budou učit v nově postavené a vybavené učebně. Moc si přejeme, aby se do 1. září povedlo celou stavbu zkolaudovat a děti se mohly od nového školního roku učit v nové třídě, ale také se mohly pohodlněji převlékat v prostornějších šatnách.