Po výborné večeři, domácí bramboračka a šunkofleky, jsme šli ještě na místní zahradu / hřiště, kde jsme si pohráli na zábavních prvcích a zahráli první zápas fotbalu. Za splněné úkoly celého dne jsme postavili kus lodi, která nás, snad, zaveze k pokladu. Teď už uléháme do svých postýlek. Dobrou rodičové!

Brzké vstávání, dvě jízdy vlakem, chůze lesem, polem, loukou i brodem… všechno jsme zvládli. Jsme v cíli, lehce unavení, ale v pořádku. Cestou jsme plnili mnoho úkolů, hráli hry, povídali si, poznávali se, stavěli přístavní město. Nyní jsme ubytováni, vybalení, čekáme na večeři, po které se ještě půjdeme protáhnout ven na zahradu. K večeru postavíme další část společné lodi a hurá na kutě.