Minulý týden se žáci 3. – 5. ročníku vydali do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, kde je instalovaná výstava Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel. Pomocí dobových školních obrazů, učebnic, školních pomůcek, ale i skutečných archeologických nálezů mapuje výstava vývoj učební látky v celé její šíři. A to od dob, kdy byla historie Země i člověka spojována s dogmaty vyučovanými v rámci biblického dějepisu, přes nenápadné uvedení této látky do výuky prostřednictvím geologie a přírodopisu až po plnohodnotné zařazení studia pravěku do osnov dějepisného vyučování. Nejprve jsme si poslechli výklad a muzeum prošli s paní průvodkyní. Poté děti dostaly pracovní listy, které měli ve dvojicích vypracovat. Jejich součástí bylo i použití replik pravěkého náčiní – z keramických střepů poskládat slova, v podzemní jeskyni namalovat pravěká zvířata, zakreslit nálezy kosterních pozůstatků, rozdělat oheň nebo kameny namlít mouku.