V úterý měli všichni žáci naší školy ke konci vyučování třídnickou hodinu. Společně jsme hodnotili uplynulé pololetí, povídali si, co se nám líbí, co bychom rádi zlepšili a seznámili se s tím, co náš čeká v pololetí druhém. V závěru přišel samotný akt předávání výpisu z vysvědčení, což byla speciálně pro prvňáčky velmi slavnostní akce. Ještě zítra se uvidíme ve škole a v pátek si užijte pololetní prázdniny.