Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun  vyhlašuje, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/ 2024.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (tu naleznete na webových stránkách školy), společně s vyjádřením dětského praktického lékaře a prostou kopií rodného listu je možné doručit následujícími způsoby: 

  1. do datové schránky školy (3uymatv);
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!);
  3. poštou (Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň);
  4. osobním podáním v budově ZŠ a MŠ dne 15. 5. 2023 od 10:00 hod. do 16:30 hod.

Pokud zákonný zástupce podá žádost pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.   

V Zadní Třebani dne 4. dubna 2023

Žaneta Běhavá                                                       Mgr. Tereza Macourková

zástupce mateřské školy                                                           ředitelka školy