Ve čtvrtek 1. 2. 2024 půjdou žáci všech ročníků na pěší výlet do Řevnic, kde podniknou exkurzi do hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu, že budou trávit většinu dne venku prosíme, aby všichni žáci byli teple oblečeni a obuti. Školní svačina tento den nebude. Je tedy nutné, aby všichni žáci měli svačinu a pití z domova. Může se stát, že hasiči budou mít výjezd, z tohoto důvodu ať má každý žák s sebou penál pro náhradní program.

Odchod od školy ve čtvrtek v 8:00 hod. – příchod zpět na oběd v 11:40 hod. Pátá hodina dle rozvrhu.

V pátek 2. 2. 2024 jsou jednodenní pololetní prázdniny.