Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun vyhlašuje, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zápis k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024.

Zápis se uskuteční 18. dubna 2023 od 13:30 do 17:00 hod. Bližší informace budou na informačním letáku umístěném na webových stránkách školy, na vývěsce školy a na úřední desce OÚ Zadní Třebaň.

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce přijímá ZŠ a MŠ Zadní Třebaň pouze prostřednictvím online formuláře na webových stránkách školy (viz níže). Pro správné dokončení podání žádosti je nutné vygenerovanou a podepsanou žádost (z online formuláře, která přijde na mail) předat škole jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy (3uymatv),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobním podáním (v den zápisu 18. dubna 2023, případně dříve po tel. domluvě).

Mgr. Tereza Macourková
ředitelka školy