Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ (.pdf)