V souvislosti s připojováním nové učebny a šaten k topnému systému je možné, že se na zítřek (úterý) nepodaří dostatečně vytopit učebny. Proto prosíme, přizpůsobte této krajní možnosti, oblečení Vašich dětí.