Inovativní vzdělávání MŠ, navázání na výuku s interaktivní tabulí (poznávání stromů, stavba domečku z přírodnin, procházka po lese).