Milí sousedé, zveme vás na další vánoční setkání s betlémským světlem, s kafekárou. s koledami, a třeba i s vaším cukrovím. Klidný adventní čas přejeme. za Salto s přáteli.