Z důvodu stavebních prací, které budou probíhat v prostorách naší školy, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.

V tento den nebude probíhat vyučování, ani stravování ve školní jídelně. Pro nahlášené žáky je připraven náhradní program mimo budovu školy. Účast je možná pouze po předchozím přihlášení. Akce proběhne při účasti 7 a více žáků. Bližší informace u vychovatelek školní družiny.

Provoz mateřské školy bude probíhat za stanovených bezpečnostních opatření.