Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili 3. května odpoledne brigády na školní zahradě. Společnými silami se povedlo natřít altán, který používáme jako venkovní učebnu. Zbavili jsme alespoň nejhoršího plevele sportovní hřiště, které je u školy a které můžete díky tomu používat o přestávkách a hodinách tělesné výchovy ke sportu. Celkově se ještě celá školní zahrada zvelebila. Nakonec jsme si s dětmi i rodiči rozdělali oheň a opekli špekáčky.