Ve středu 3.května k nám do školní družiny zavítala paní Lada Cejhonová se svojí Hoblinkovou dílnou. Děti se hned na začátku seznámily s nástroji potřebnými k práci se dřevem a také jak s těmito nástroji pracovat aby se nikdo nezranil. Následně už si mohly začít pracovat na výrobku. S vervou se všichni pustili do práce. Bylo slyšet jen zvuk nástrojů. Kdo už byl s prací hotov, mohl si pak ještě zkusit něco vyrobit.