Kandidáti do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

„Do základní školy v Zadní Třebani chodí mé dvě dcery, které navštěvují 3. a 4. ročník.“

Beránek – medailonek

„Od roku 2018 asistuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a nejen těm, v soukromé základní škole. Po střední zdravotnické škole jsem vystudovala speciální pedagogiku, obor Andragogika. Prošla jsem zdravotnictvím, menší firmou, korporátním prostředím mezinárodních farmaceutických firem. Nechala jsem se vést i vedla, cestovala, žila a učila se v Čechách i v zahraničí. Ale hlavně se ráda učím každý den a od každého, teď zvláště od dětí.

Macháčková – medailonek

„Jsem maminkou dvou dcer, starší Bětky, která navštěvuje 1. ročník, a mladší Rozárky, která je zatím v MŠ. Zároveň jsem středoškolská pedagožka vyučující na gymnáziu. Jsem absolventkou MFF UK obor učitelství matematiky a fyziky na SŠ. Pět let jsem působila jako učitelka matematiky a fyziky na Gymnáziu Přípotoční. Po mateřské vyučuji třetím rokem na Gymnáziu Oty Pavla v Radotíně. Dvanáct let jsem aktivně působila jako skautská vedoucí. Nejprve jsem vedla oddíl světlušek a skautek ve středisku Lesní moudrost Dobřichovice (2006 -2015). Pak oddíl benjamínků ve středisku Bobři Řevnice (2019–2022).“

Mlynářová – medailonek

Funkční období stávajícího člena Školské rady za zákonné zástupce skončila v červnu 2022. Za zákona je ředitelka školy pověřena organizací voleb do Školské rady.

Oznámení o konání voleb do Školské rady (.pdf)

Přihláška do voleb školské rady  (.pdf)