University News

Úvodní stránka/University News

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. (MAP IV.)

2024-05-17T08:30:57+01:00

Projekt MAP IV. si klade za hlavní cíl prohlubování spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání při plánování a realizaci intervencí vedoucích k řešení místně specifických problémů a potřeb a ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v území SO ORP Beroun. Kooperace všech aktérů vzdělávání v území ORP je prostřednictvím MAP systematicky budována a rozvíjena již od roku 2016 a vede ke zlepšování kvality vzdělávání v 64 zapojených mateřských a základních školách. Projekt MAP IV. také podpoří implementaci intervencí podpory schválených v akčních plánech na období let 2024 a 2025. Informace_projekt MAP4_web_skoly_KZS

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. (MAP IV.)2024-05-17T08:30:57+01:00

„Na jedné lodi – Zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Zadní Třebaň III.“

2023-08-29T13:25:49+01:00

Projekt "Na jedné lodi - Zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Zadní Třebaň III." byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a dále zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002457

„Na jedné lodi – Zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Zadní Třebaň III.“2023-08-29T13:25:49+01:00

Nadace Tipsport

2023-08-29T13:25:57+01:00

Jedním z hlavních cílů Nadace Tipsport je zkvalitňování života obyvatel Berounska, odkud nadace pochází. Nadace tak navazuje na dlouhou tradici podpory společnosti Tipsport, která se v Berouně mimo jiné zasloužila například o vybudováni aquaparku Tipsport Laguna a sportovního centra Eden. O letošních letních prázdninách podala naše škola žádost o dotaci v projektu Dobrý soused: Komunitní život na Berounsku 2023. Cílem tohoto grantu Nadace Tipsport je rozvoj vztahů mezi obyvateli Berounska, zlepšení kvality prostředí, ve kterém lidé žijí, a podpora rozvoje občanské společnosti. Dobrý soused: Komunitní život na Berounsku 2023 (.pdf)

Nadace Tipsport2023-08-29T13:25:57+01:00

Veselé zoubky

2023-08-29T13:26:05+01:00

Každoročně se naše škola zapojuje do projektu Veselé zoubky, který vyhlašuje Společnost DM drogerie markt s.r.o. Jedná se  o komplexní preventivní výukový program zubního zdraví. Na preventivní program Veselé zoubky se mohou těšit všichni prvňáčci během jara. Ač se to nezdá, zubní kaz zůstává i ve třetím tisíciletí nejrozšířenějším infekčním onemocněním. dm preventivní program „Veselé zoubky“ je zaměřen na děti 1. tříd základních škol. Jak název napovídá, tématem programu je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Všichni si přece přejeme, aby děti byly šťastné a zdravé a měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit [...]

Veselé zoubky2023-08-29T13:26:05+01:00

Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

2023-08-29T13:26:13+01:00

BOVYS - Jsme schválený dodavatel školních projektů EU “Ovoce a zelenina do škol” a “Mléko do škol” pro podporu zdravé výživy dětí. Projektu se účastníme od roku 2010. Žákům dodáváme rozmanitý sortiment s důrazem na kvalitu. Školám nabízíme možnost podílet se na výběru dodávaného zboží. https://www.bovys.cz/skolni-projekty/

Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol2023-08-29T13:26:13+01:00

Ovoce a zelenina do škol v ČR

2023-08-29T13:26:23+01:00

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.  Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v [...]

Ovoce a zelenina do škol v ČR2023-08-29T13:26:23+01:00

MAP III Beroun

2023-08-29T13:26:35+01:00

Naše škola je zapojena do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III", který je realizován od 1. 10. 2022 do 30.11. 2023. Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.  v území SO ORP Beroun (MAP III.) Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004 (dále jen MAP III.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Zapojeni do MAP III (.pdf)

MAP III Beroun2023-08-29T13:26:35+01:00
Přejít nahoru