Projekt „Na jedné lodi – Zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Zadní Třebaň III.“ byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a dále zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002457