Základy informatiky pro základní školy – Pro žáky základních škol, kteří ještě neumějí číst

 1. Kurz A – Věk: 4-7 let
  Úvod do počítačové vědy pro ty, kdo ještě neumí číst.
 2. Kurz B – Věk: 5-8 let
  Úvod do počítačové vědy pro ty, kdo ještě neumí číst. Obdoba kurzu A, ale s větší hloubkou probíraných koncepcí.

5. ročník
Angličtina
 1. předložky – Wordwall
 2. předložky
Český jazyk
 1. přídavná jména – měkká, tvrdá, přivlastňovací
 2. Sloh – Breaking news

Přírodověda

 1. Trávicí soustava
 2. Opěrná soustava
 3. Svaly
 1. Code.org
 2. Kurz C – Angry Birds – Věk: 6-10 let
  Naučte se základy počítačové vědy a tvořte své vlastní umění, příběhy a hry.

 3. Kurz D – Angry Birds – Věk: 7-11 let
  Naučte se něco o podmíněných příkazech. Vytvořte své vlastní umění, hry a dokonce i taneční večírek.

 4. Hodina kódu – Minecraft
 5. Hodina kódu – Frozen
 6. Scratch
 7. Želví grafika
 8. Santatracker – codelab
 9. Rychlokurz kódování.  
 10. Základy algoritmického myšlení
 11. Algoritmizace – pořadí příkazů