Labyrintem světa k srdci J. A. Komenského

Úvodní stránka/Akce, Event/Labyrintem světa k srdci J. A. Komenského
Načítám Akce

Akce pro žáky 3. – 5. ročníku

Cíl vzdělávací akce: zážitkovou formou žákům přiblížit život a dílo Jana Amose Komenského a jeho odkaz budoucím generacím, zejména pak:

– životní příběh J. A. Komenského na pozadí evropských dějin;

– dílo, zvláště s ohledem na jeho pedagogický odkaz;

– životní hodnoty a inspirace pro dnešní svět.

Organizace projektového dne:

8:30 – 8:45 – Příjezd na Tetín, uvítání v Komunitním centru sv. Ludmily.

8:45 – 9:00 – Úvod – kdo byl J. A. Komenský a v jaké době žil

9:00 – 10:00 – Skupinové aktivity po 20 minutách:

  1. a) Důležité události v životě J. A. Komenského (výstava plakátů)
  2. b) J. A. Komenský a jeho cesty po světě (venkovní hra v centru Tetína)
  3. c) Inspirující myšlenky J. A. Komenského (puzzle)

10:00 – 10:20 – Svačina

10:20 – 11:00 – Interaktivní vyprávění o životě a díle J. A. Komenského

11:00 – 12:15 – Divadelní a výtvarná dílnička

12:15 – 12:30 – Ukončení akce, rozloučení.

Odjezd z Tetína.

Doprava:  Doprava žáků a pedagogů na Tetín bude zajištěna autobusem

Akce je hrazena školou /dotací.

Přejít nahoru