Základní škola

Úvodní stránka/Základní škola

Beseda s paní Šmardovou Koulovou

2022-12-01T11:15:18+01:00

Včera nás všechny poctila svou návštěvou paní farářka Šmardová Koulová z církve Československé husitské. Beseda byla rozdělena na dvě části - v té první si paní farářka povídala s dětmi z mateřské školy a prvňáčky, následně pak s žáky ZŠ. Hlavním tématem bylo téma náboženství - jeho vznik, podstata, význam, vznik Církve Československo husitské. Samozřejmě jsme se během povídání přenesli také do času vánočního a povídali si o adventu a vánočních tradicích. Všechny děti beseda velice bavila a velmi aktivně se do debaty zapojovaly. Tímto paní farářce velice děkujeme! [...]

Beseda s paní Šmardovou Koulovou2022-12-01T11:15:18+01:00

Výsledky voleb do ŠR

2022-11-30T11:38:25+01:00

Přípravu a organizační zajištění voleb provedla ředitelka školy Mgr. Tereza Macourková dle volebního řádu Školské rady Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň. Seznam kandidátů: Pavel Beránek Mgr. Barbora Macháčková Mgr. Markéta Mlynářová Volby proběhly v pondělí 28. 11. 2022. Oprávněných voličů bylo 47. Voleb se zúčastnilo 17 voličů. Odevzdáno bylo 17 lístků. Všechny lístky byly platné. Výsledky voleb: 1. Mgr. Markéta Mlynářová - 12 hlasů 2. Pavel Beránek - 3 hlasy 3. Mgr. Barbora Macháčková - 2 hlasy Do Školské rady za nezletilé žáky byla zvolena Mgr. Markéta Mlynářová. Výsledky ověřila Kateřina Matějčková, jako zapisovatelka. Zápis o provedení a výsledcích [...]

Výsledky voleb do ŠR2022-11-30T11:38:25+01:00

Pedagogické muzeum

2022-11-30T11:20:27+01:00

Minulý týden se žáci 3. – 5. ročníku vydali do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, kde je instalovaná výstava Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel. Pomocí dobových školních obrazů, učebnic, školních pomůcek, ale i skutečných archeologických nálezů mapuje výstava vývoj učební látky v celé její šíři. A to od dob, kdy byla historie Země i člověka spojována s dogmaty vyučovanými v rámci biblického dějepisu, přes nenápadné uvedení této látky do výuky prostřednictvím geologie a přírodopisu až po plnohodnotné zařazení studia pravěku do osnov dějepisného vyučování. Nejprve jsme si poslechli výklad a [...]

Pedagogické muzeum2022-11-30T11:20:27+01:00

Co nás čeká do konce týdne

2022-11-22T18:27:14+01:00

Ve čtvrtek 24. 11. jedou žáci 3. - 5. ročníku do Prahy do Pedagogického muzea. Sraz je v 7:45 hod. na nádraží v Zadní Třebani, návrat kolem 13:00 hod. na oběd. S sebou: 50,- Kč na vstup do muzea svačinu, pití lístek na vlak a pražskou městskou dopravu – ideálně 2x 30,- Kč, který platí na obojí (koupíte na nádraží v automatu – označíme před odjezdem na nádraží).   V pátek 25. 11. pojedou žáci 1. a 2. ročníku na vystoupení tanečního souboru Klíček do kina v Řevnicích. Odjezd bude vlakem po 1. vyučovací hodině, návrat na oběd kolem 12:00 hod. S sebou: 50,- [...]

Co nás čeká do konce týdne2022-11-22T18:27:14+01:00

Konání voleb do Školské rady

2022-11-30T11:39:34+01:00

Kandidáti do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků „Do základní školy v Zadní Třebani chodí mé dvě dcery, které navštěvují 3. a 4. ročník.“ Beránek - medailonek „Od roku 2018 asistuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a nejen těm, v soukromé základní škole. Po střední zdravotnické škole jsem vystudovala speciální pedagogiku, obor Andragogika. Prošla jsem zdravotnictvím, menší firmou, korporátním prostředím mezinárodních farmaceutických firem. Nechala jsem se vést i vedla, cestovala, žila a učila se v Čechách i v zahraničí. Ale hlavně se ráda učím každý den a od každého, teď zvláště od dětí. Macháčková [...]

Konání voleb do Školské rady2022-11-30T11:39:34+01:00

Testování ČŠI

2022-11-08T20:24:32+01:00

Naše škola se zapojila do šetření České školní inspekce (ČŠI), jehož součástí je celostátní testování tělesné zdatnosti žáků. Tělesná zdatnost žáků je měřena prostřednictvím sady motorických testů podle metodiky, kterou pro MŠMT zpracovalo Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ve spolupráci s Fakultami tělesné výchovy a sportu. Zároveň bylo nutné vybrat vhodné testy, jejichž prostřednictvím bude testování zdatnosti provedeno. Testová baterie zahrnuje čtyři motorické testy, které zohledňují věková specifika žáků. V našem případě jde konkrétně o vytrvalostní člunkový běh, běh 4×10 metrů, skok daleký z místa a leh-sed. Běhy již má většina žáků úspěšně za sebou, skok a leh-sedy nás čekají.

Testování ČŠI2022-11-08T20:24:32+01:00

Beseda s M. Fišarovou

2022-11-08T20:17:50+01:00

Beseda s autorským čtením spisovatelky Michaely Fišarové a herce Miroslava Reila pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku proběhla 17. října v rámci Šablon. Paní Fišarová představila dětem svou knížku A-Ž půjdeš do školy: Pro holky co se neztratí a A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky co se neztratí, která je psaná zvlášť pro kluky a holky. Autorka dále dětem vyprávěla o tom, jak knížka vzniká a jak se dostane ke čtenářům. Povídání děti velice zaujalo a moc se jim líbilo.

Beseda s M. Fišarovou2022-11-08T20:17:50+01:00

Focení prvňáčků

2022-09-12T14:40:42+01:00

Dne 16. 9. 2022 proběhne každoročním focení prvňáčků do MF DNES. Při zahájení školního roku obdržíte lístečky se souhlasem s fotografováním a se zveřejněním v MF DNES (focení není povinné). V případě zájmu rodiče obdrží sestavu fotografií + tablo žáků prvního ročníku (cena bude upřesněna – v loňském roce cena činila 270,- Kč). Pokud udělíte souhlas se zveřejněním fotografie Vašeho dítěte a nebudete si chtít fotografie odkoupit, sadu fotografií můžete vrátit – není nutné je odkoupit.

Focení prvňáčků2022-09-12T14:40:42+01:00

Adaptační kurz 2022

2022-09-09T14:57:39+01:00

Milí rodiče, již sedíme v rychlíku směr Beroun a zatím vše jede podle plánu.3. denJsme sbaleni, vše je v pořádku. Dopoledne trávíme na zahradě a hřišti a užíváme si poslední společné chvíle.2. denCelou noc se nám všem spinkalo krásně, téměř všichni spali až do budíčku. Po něm následovala hygiena, všechny dlouhovlásky navštívily kadeřnický salon, ve kterém se pletly copánky, copy a culíky. Snídaně a hurá do lesa. Zde jsme hrály spoustu her, povídali si o sobě, pozorovaly dalekohledem zvěř a poznávali ji. Nakonec jsme hráli týmově Kousáky. A co víc, z lesa jsme přinesli tašku hub!Oběd snědli [...]

Adaptační kurz 20222022-09-09T14:57:39+01:00

Zahájení školního roku

2022-09-12T14:48:18+01:00

Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7:55 hod. Všichni žáci se shromáždí na školní zahradě, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Po zahájení vstupují do budovy žáci 2. až 5. ročníku se svými třídními učitelkami. Poté do budovy vstupují žáci 1. ročníku spolu se svými rodiči. Žáci 2. až 5. ročníku mají první školní den (1. 9. 2022) do 8:40 hod, poté odcházejí sami domů. S žáky 1. ročníku proběhne slavnostní přivítání ve třídě za přítomnosti rodičů. Prvňáčci si přinesou pouze prázdnou školní aktovku, přezůvky si přinesou žáci všech ročníků. Družina tento den není. Druhý školní den (pátek 2. 9. 2022) bude výuka žáků 1. ročníku v rozsahu [...]

Zahájení školního roku2022-09-12T14:48:18+01:00
Přejít nahoru