Základní škola

Úvodní stránka/Základní škola

Hudební muzeum

2023-10-18T13:16:51+01:00

Žáci 3., 4. a 5. ročníku se vydali minulý týden do Českého muzea hudby. To schraňuje materiály s hudební tématikou ve sbírkách Národního muzea. Ve svých fondech uchovává na 700 000 dokladů hudební historie – rozsáhlý notový archiv, fonotéku, sbírku hudebních nástrojů, nebo pozůstalosti či sbírky Muzea Bedřicha Smetany a Muzea Antonína Dvořáka.

Hudební muzeum2023-10-18T13:16:51+01:00

Sfumato v 1. ročníku

2023-10-12T07:30:24+01:00

Naši prvňáčci při hodině splývavého čtení (metoda Sfumato). Dneska všichni dorazili do školy s úžasnými účesy, úsměvy a údivem, na začátku týdne jsme rozbalovali balík s bagetou a bábovkou:-) Metodika „Sfumato" spadá do oblasti inkluzivního myšlení („inkluzivní výchova a vzdělávání"), tzn. že v sobě obsahuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností. Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří „půda" pro správné dýchání a umístění tónu v dutině ústní (všechny metodiky dosud používaly při expozici hlásky deklamační techniky a vytvářely špatný návyk dechového frázování - lidská řeč je zpívavá!). Dítě musí projít intonačním vývojem [...]

Sfumato v 1. ročníku2023-10-12T07:30:24+01:00

Změny v rozvrhu – 12. a 13. 10.

2023-10-11T12:37:23+01:00

Z důvodu pondělní lekce bruslení dojde zítra (čtvrtek) a v pátek ke změně v rozvrhu (místo hodin tělesné výchovy), a to následovně: ČTVRTEK 12. 10. 2023 1. a 2. hodina u všech ročníků dle rozvrhu, 1. ročník 3. h. ČJ 4. h. VV 2. ročník 3. h. PRV 4. h. M 3. ročník 3. h. PRV 4. h. ČJ 5. h dle rozvrhu (AJ) 4. ročník 3. h. INF 4. h. M 5. h. dle rozvrhu AJ 5. ročník 3. h. AJ 4. h. ČJ PÁTEK 13. 10. 2023 1. a 2. hodina u všech ročníků dle rozvrhu, 1. ročník 3. [...]

Změny v rozvrhu – 12. a 13. 10.2023-10-11T12:37:23+01:00

Vstup do budovy školy

2023-10-09T07:22:25+01:00

Od pondělí 9. 10. 2023 již bude možné vstupovat do školy hlavní brankou a hlavním vchodem. Pro vstup do budovy bude připravena lávka přes nově vzniklé betonové základy budoucí učebny a šaten. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při vstupování i při opouštění budovy školy.  Je přísně zakázáno pokoušet se jakkoliv překonat ohraničení stavby (plot). Děti budou poučeny ve škole, ale i přesto je prosím poučte doma o bezpečném chování v blízkosti stavby. Stavba však stále není u konce, proto prosím sledujte webové stránky školy a svoji emailovou schránku, kde budete informování o případných změnách platících při vstupu do školy apod. [...]

Vstup do budovy školy2023-10-09T07:22:25+01:00

Družina v Národním muzeu

2023-10-03T12:10:41+01:00

Školní družina se vydala o ředitelském volnu prozkoumat muzejní komplex Národního muzea v Praze. Začali jsme v nové části, kde paní vychovatelky zavzpomínaly na své dětství a prohlédly si s dětmi staré dětské pokojíčky, nahlédly i do obchůdku a kuchyně našich babiček a dědečků. Poté jsme se vydali tunelem do historické budovy Muzea, kde jsme zhlédli jedinečnou multimediální expozici, která se věnuje bouřlivým událostem 20. století na Václavském náměstí od vzniku Československa až po přelom tisíciletí. Po 13 hodině už byl čas na oběd a tak jsme výlet zakončili v slíbeném McDonald's. Domů se jelo nejen se spoustou zajímavých zkušeností a [...]

Družina v Národním muzeu2023-10-03T12:10:41+01:00

Adaptační kurz – poděkování

2023-09-28T13:16:11+01:00

Naše putování bylo včera odpoledne ukončeno. Všichni se šťastní setkali se svými rodiči, snad plni zážitků a hezkých vzpomínek. Tímto bychom za celý kolektiv ZŠ chtěly poděkovat všem rodičům, kteří darovali na kurz ceny a sladkosti pro děti, dále pak paní Plevové, která nám kompletně vybavila lékárničky a panu Holíkovi, který nám odvez a přivezl všechna zavazadla. Díky!

Adaptační kurz – poděkování2023-09-28T13:16:11+01:00

Adaptační kurz – jdeme do finále

2023-09-28T13:14:30+01:00

Před chviličkou jsme vyjeli z Klatov, takže dojezd máme včas. Tak už jdeme do finále, všichni jsme sbalení a naložení do auta. Moc chválíme některé jedince, kteří pomáhali mladším sbalit a odnesli jim kufry před hotel. Nyní dopisujeme deníky, hodnotíme, povídáme a těšíme se na Vás.

Adaptační kurz – jdeme do finále2023-09-28T13:14:30+01:00

Adaptační kurz – 2. den

2023-09-27T06:39:34+01:00

Milí rodičové, včerejší den byl tak náročný, že píšeme zprávy až nyní. Stále je v pokojíčkách klid, všechny děti zvládly opět noc na jedničku :-) Včera nás celý den doprovázelo krásné počasí, jen sluníčko se prodralo skrz povalující se mlhy až kolem 11h. Ráno jsme tedy strávili v jídelně hotelu, psali si lodní deníky a zaznamenávali do nich naše zážitky a poznatky. Poté jsme se vydali do lesa a rozděleni do posádek zahráli hru s písmenky a stavěli domečky. Při obědě si šla většina z nás přidat a ještě jsme si na terase dali zmrzlinu. Po krátkém poledním klidu jsme [...]

Adaptační kurz – 2. den2023-09-27T06:39:34+01:00

Adaptační kurz – 1. den

2023-09-25T19:05:08+01:00

Po výborné večeři, domácí bramboračka a šunkofleky, jsme šli ještě na místní zahradu / hřiště, kde jsme si pohráli na zábavních prvcích a zahráli první zápas fotbalu. Za splněné úkoly celého dne jsme postavili kus lodi, která nás, snad, zaveze k pokladu. Teď už uléháme do svých postýlek. Dobrou rodičové! Brzké vstávání, dvě jízdy vlakem, chůze lesem, polem, loukou i brodem... všechno jsme zvládli. Jsme v cíli, lehce unavení, ale v pořádku. Cestou jsme plnili mnoho úkolů, hráli hry, povídali si, poznávali se, stavěli přístavní město. Nyní jsme ubytováni, vybalení, [...]

Adaptační kurz – 1. den2023-09-25T19:05:08+01:00

Jedeme hledat poklad!

2023-09-21T13:46:12+01:00

V pondělí ráno odjíždíme na adaptační kurz, který bude plný her, dobrodružství a společného hledání pokladu. Rozdělení do posádek, tvorba vlajek, lodních deníků a stavba lodi začala již dnes. Dávno, v jednom zapomenutém koutě mořského světa, se odehrála neobyčejná událost. Skupina námořníků se rozhodla vydat na dobrodružnou cestu za hledáním tajemného pokladu, o kterém se dosud vyprávěly jen legendy. Jejich loď nesla jméno "Třebárka" a byla to nádherná plachetnice, která se zdála být neporazitelná, stejně jako odvaha těch, kteří na ní pluli. Byli to hrdinové bez jména, dobrodruzi bez rozdílu původu, kteří spolu prožívali radosti i strasti celé této epické výpravy. [...]

Jedeme hledat poklad!2023-09-21T13:46:12+01:00
Přejít nahoru