Základní škola

Úvodní stránka/Základní škola

Vysvědčení

2023-02-01T11:22:38+01:00

V úterý měli všichni žáci naší školy ke konci vyučování třídnickou hodinu. Společně jsme hodnotili uplynulé pololetí, povídali si, co se nám líbí, co bychom rádi zlepšili a seznámili se s tím, co náš čeká v pololetí druhém. V závěru přišel samotný akt předávání výpisu z vysvědčení, což byla speciálně pro prvňáčky velmi slavnostní akce. Ještě zítra se uvidíme ve škole a v pátek si užijte pololetní prázdniny.

Vysvědčení2023-02-01T11:22:38+01:00

Mobilní planetárium

2023-01-30T21:29:31+01:00

Minulý týden k nám do školy přijelo mobilní planetárium. Jedná se o takový velký stan, který organizátoři nafoukli v herně MŠ. Uvnitř je speciální promítací plátno, na němž děti zhlédly vzdělávací filmy. Děti z mateřinky se díky příběhu krtka Platóna seznámili s astronomií – proč je na Zemi den a noc, proč Měsíc mění na nebi svůj tvar anebo proč ve městě nemůžeme pozorovat hvězdy. Pro žáky ZŠ bylo připraveno sférické promítání O vodě. Seznámili se s pojmy jako hydrosféra, upřesnili si, kolik procent veškeré vody na Zemi zaujímá voda slaná, nebo jak by měla být sladká voda využívána v [...]

Mobilní planetárium2023-01-30T21:29:31+01:00

Mikulášská návštěva

2023-01-04T17:20:27+01:00

Včera bylo v budově školy pekelně rušno, naše děti z mateřinky navštívila trojice čerta, anděla a Mikuláše. Všechny děti sborem zazpívaly krásnou píseň, někteří se dokonce odvážili zazpívat i sólo. Všichni si pak vyslechli od Mikuláše z Knihy hříchů svoje prohřešky a všichni čertovi slíbili, že se je budou snažit odstranit :-) Děti byly pak odměněny sladkostmi. Velké překvapení ale stálo přímo za oknem, kde se objevil vánoční stromeček! Poté se trojice vydala do patra do třídy prvňáčků. I tady děti zazpívaly krásnou píseň a všichni si šli potřást rukou s čertem. Zato dostaly sladkosti, adventní kalendář plný úkolů a [...]

Mikulášská návštěva2023-01-04T17:20:27+01:00

Beseda s paní Šmardovou Koulovou

2022-12-01T11:15:18+01:00

Včera nás všechny poctila svou návštěvou paní farářka Šmardová Koulová z církve Československé husitské. Beseda byla rozdělena na dvě části - v té první si paní farářka povídala s dětmi z mateřské školy a prvňáčky, následně pak s žáky ZŠ. Hlavním tématem bylo téma náboženství - jeho vznik, podstata, význam, vznik Církve Československo husitské. Samozřejmě jsme se během povídání přenesli také do času vánočního a povídali si o adventu a vánočních tradicích. Všechny děti beseda velice bavila a velmi aktivně se do debaty zapojovaly. Tímto paní farářce velice děkujeme! [...]

Beseda s paní Šmardovou Koulovou2022-12-01T11:15:18+01:00

Výsledky voleb do ŠR

2022-11-30T11:38:25+01:00

Přípravu a organizační zajištění voleb provedla ředitelka školy Mgr. Tereza Macourková dle volebního řádu Školské rady Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň. Seznam kandidátů: Pavel Beránek Mgr. Barbora Macháčková Mgr. Markéta Mlynářová Volby proběhly v pondělí 28. 11. 2022. Oprávněných voličů bylo 47. Voleb se zúčastnilo 17 voličů. Odevzdáno bylo 17 lístků. Všechny lístky byly platné. Výsledky voleb: 1. Mgr. Markéta Mlynářová - 12 hlasů 2. Pavel Beránek - 3 hlasy 3. Mgr. Barbora Macháčková - 2 hlasy Do Školské rady za nezletilé žáky byla zvolena Mgr. Markéta Mlynářová. Výsledky ověřila Kateřina Matějčková, jako zapisovatelka. Zápis o provedení a výsledcích [...]

Výsledky voleb do ŠR2022-11-30T11:38:25+01:00

Pedagogické muzeum

2022-11-30T11:20:27+01:00

Minulý týden se žáci 3. – 5. ročníku vydali do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, kde je instalovaná výstava Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel. Pomocí dobových školních obrazů, učebnic, školních pomůcek, ale i skutečných archeologických nálezů mapuje výstava vývoj učební látky v celé její šíři. A to od dob, kdy byla historie Země i člověka spojována s dogmaty vyučovanými v rámci biblického dějepisu, přes nenápadné uvedení této látky do výuky prostřednictvím geologie a přírodopisu až po plnohodnotné zařazení studia pravěku do osnov dějepisného vyučování. Nejprve jsme si poslechli výklad a [...]

Pedagogické muzeum2022-11-30T11:20:27+01:00

Co nás čeká do konce týdne

2022-11-22T18:27:14+01:00

Ve čtvrtek 24. 11. jedou žáci 3. - 5. ročníku do Prahy do Pedagogického muzea. Sraz je v 7:45 hod. na nádraží v Zadní Třebani, návrat kolem 13:00 hod. na oběd. S sebou: 50,- Kč na vstup do muzea svačinu, pití lístek na vlak a pražskou městskou dopravu – ideálně 2x 30,- Kč, který platí na obojí (koupíte na nádraží v automatu – označíme před odjezdem na nádraží).   V pátek 25. 11. pojedou žáci 1. a 2. ročníku na vystoupení tanečního souboru Klíček do kina v Řevnicích. Odjezd bude vlakem po 1. vyučovací hodině, návrat na oběd kolem 12:00 hod. S sebou: 50,- [...]

Co nás čeká do konce týdne2022-11-22T18:27:14+01:00

Konání voleb do Školské rady

2022-11-30T11:39:34+01:00

Kandidáti do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků „Do základní školy v Zadní Třebani chodí mé dvě dcery, které navštěvují 3. a 4. ročník.“ Beránek - medailonek „Od roku 2018 asistuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a nejen těm, v soukromé základní škole. Po střední zdravotnické škole jsem vystudovala speciální pedagogiku, obor Andragogika. Prošla jsem zdravotnictvím, menší firmou, korporátním prostředím mezinárodních farmaceutických firem. Nechala jsem se vést i vedla, cestovala, žila a učila se v Čechách i v zahraničí. Ale hlavně se ráda učím každý den a od každého, teď zvláště od dětí. Macháčková [...]

Konání voleb do Školské rady2022-11-30T11:39:34+01:00
Přejít nahoru