V pátek 4.12. 2020 proběhly doplňující volby do Školské rady z řad pedagogických zástupců. Po sečtení hlasů se zvolenou zástupkyní pedagogů ve školské radě stala Mgr. Dominika Šusterová, která získala 100% hlasů. Aktuální složení školské rady pro školní rok 2020-2021 je:

Mgr. Dominika Šusterová (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Jiří Petříš (za zřizovatele)
Lydie Slavkovová (za zákonné zástupce)

Zápisy ze školské rady

Zápis 11/21

Zápis 4/ 21

Zápis 3 / 20

Zápis 9 / 19

Zápis 11 / 18

Zápis 12 / 17

Zápis 6 / 17

Dokumenty ŠR (zřizovací listina, jednací a volební řád):

Zřizovací listina

Jednací řád

Volební řád