Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7:55 hod. Všichni žáci se shromáždí na školní zahradě, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku.

Po zahájení vstupují do budovy žáci 2. až 5. ročníku se svými třídními učitelkami. Poté do budovy vstupují žáci 1. ročníku spolu se svými rodičiŽáci 2. až 5. ročníku mají první školní den (1. 9. 2022) do 8:40 hod, poté odcházejí sami domů. S žáky 1. ročníku proběhne slavnostní přivítání ve třídě za přítomnosti rodičů. Prvňáčci si přinesou pouze prázdnou školní aktovku, přezůvky si přinesou žáci všech ročníků. Družina tento den není.

Druhý školní den (pátek 2. 9. 2022) bude výuka žáků 1. ročníku v rozsahu dvou vyučovacích hodin – tj. do 9:40 hodŽáky si poté mohou vyzvednout rodiče nebo budou odcházet do družiny. Žák 1. ročníku může odcházet domů i sám za předpokladu, že bude mít rodiči podepsaný lísteček.

Výuka u žáků 2. a 5. ročníku bude probíhat v rozsahu čtyř vyučovacích hodin – tj. do 11:40 hod.  Žáci poté s lístečkem odchází domů, nebo budou odcházet do družiny. Z kapacitních důvodů školní jídelny, bude možné žáky přihlášené do školní družiny vyzvedávat až po obědě od 12:30 hod.

V PÁTEK 2. 9. 2022 NEBUDE TĚLESNÁ VÝCHOVA, KTERÁ JE NA ROZVRHU. ROZVRH JIŽ NYNÍ NAJDETE V EDOOKITU. Rodičům žáků prvního ročníku byl odeslán odkaz pro přihlášení do této aplikace.

 

Kroužky na hudební nástroj v budově ZŠ:

ZOBCOVÁ FLÉTNA – Hana Humlová – 606 440 397

PIANO, ZPĚV – Petra Matoušková – 777 887 420

TANCE – Sandra 96 – 777 099 304

TANEČKY – příprava na Máje 2023 – Moravská Beseda – vedou Macourková, Matějčková – zahájení dne 5. 10. 2022 v 15:00 hod.