Stravné

Základní škola

Stravné je možno hradit:

  • v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí
  • bankovním převodem na účet školy – č. ú.: 115-3161660257/0100 (vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce).

Stravné se hradí zálohově:

  • dopolední svačina + oběd: 650,- Kč,
  • pouze oběd: 500,-Kč za měsíc

Přihláška ke stravování 2022-2023 (.pdf)

Mateřská škola

Stravné je možno hradit:

  • v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí
  • bankovním převodem na účet školy – č. ú.: 115-3161660257/0100 (vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce).

Stravné se hradí zálohově:

  • dopolední svačina + oběd: 600,-Kč,
  • dopol. svačina + oběd + odpol. svačina: 750,- Kč

Pozor: Variabilní symboly pro platbu stravného začínají číslici 3. Má-li tedy Vaše dítě např. přidělený kód 27, V. S. pro platbu stravného bude 327.